چند سالی است که حرکت های جهادی در سرزمین ما، ایران، توسط جوانانی مؤمن شکل گرفته است که بخشی از زکات جوانی خود را صرف خدمت رسانی به ولی نعمتان خود می کنند. در این راه طولانی و ناهموار، جوانان مؤمن توانسته اند در توسعۀ محیطی و فیزیکی روستاها بسیار موفق باشند. اما غفلت از منابع نیروی انسانی به ویژه نظام آموزشی کشور باعث شد از ظرفیت حداکثری مدارس، ساخته شده و سایر بناها استفاده عملیاتی صورت نگیرد . "مؤسسه مردم نهاد جهادی رویش مهر" با این افق تاسیس شد که ذیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بتواند مدرسه ای در افق چشم انداز 1404 را نشانه برود و راهبرد کلان خود را مبتنی بر ارتقای سطح کیفی مدیران و معلمان قرار دهد و راهکار عملیاتی خود را با عنوان "طرح آرام" روی آموزش جهادی و رایگان مدیران و معلمان مدارس متمرکز کند.
با ما تماس بگیرید 09032120821
info@rouyeshmehr.ir
تصویر عنوان

آموزش مبتنی بر اقدام // سیستان – آذر ماه ۹۵

خانه  /  آموزش مدیران  /  آموزش مبتنی بر اقدام // سیستان – آذر ماه ۹۵

* تکالیفی که بعنوان پروژه به مدیران و معلمان حاضر در کارگاه به شرح ذیل ارائه گردید:

۱ . تدوین یک سناریوی طراحی اموزشی توسط معلمان شرکت کننده در کارگاه های آموزشی
۲ . ارائه تجارب مدیریتی توسط مدیران شرکت کننده در کارگاه های آموزشی بر اساس کارکرد های مدیریت منابع
انسانی
۳ . نگارش برنامه راهبردی توسط مدیران مدارس برای آموزشگاه های تحت مدیریت خود در دو مرحله:
الف(تا فروردین ماه ۹۶ )ویرایش ۰۱ (و اصلاحات توسط کمیته علمی رویش مهر)
ب (تا شهریور ۹۶ ) ویرایش ۰۳ و نهایی ( بر اساس سازمان سال تحصیلی ۹۶ – ۹۷ ) و نیروها ، امکانات و برنامه های
سال آینده
۴. نوشتن طرح درس و سناریو در درس “بخوانیم و بنویسیم” توسط معلمان
۵ . ارائه طرح های موفق اقتصادی برای بی نیاز کردن مدرسه از کمک های دولتی

 

 

* سایر خدمات
۱ . اهدای کتاب های کاربردی و توزیع جزوات

۲ . راه اندازی و تجهیز کتابخانه تخصصی مدیران و معلمان

۳. راه اندازی کانال های تلگرام مدیران ومعلمان

۴ . بازدید و مشاهده و ارائه بازخوردها به مدارس