چند سالی است که حرکت های جهادی در سرزمین ما، ایران، توسط جوانانی مؤمن شکل گرفته است که بخشی از زکات جوانی خود را صرف خدمت رسانی به ولی نعمتان خود می کنند. در این راه طولانی و ناهموار، جوانان مؤمن توانسته اند در توسعۀ محیطی و فیزیکی روستاها بسیار موفق باشند. اما غفلت از منابع نیروی انسانی به ویژه نظام آموزشی کشور باعث شد از ظرفیت حداکثری مدارس، ساخته شده و سایر بناها استفاده عملیاتی صورت نگیرد . "مؤسسه مردم نهاد جهادی رویش مهر" با این افق تاسیس شد که ذیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بتواند مدرسه ای در افق چشم انداز 1404 را نشانه برود و راهبرد کلان خود را مبتنی بر ارتقای سطح کیفی مدیران و معلمان قرار دهد و راهکار عملیاتی خود را با عنوان "طرح آرام" روی آموزش جهادی و رایگان مدیران و معلمان مدارس متمرکز کند.
با ما تماس بگیرید 09032120821
info@rouyeshmehr.ir
تصویر عنوان

همایش آموزش مدیران و آموزگاران سیستان – تهران – مدرسه مهر هشتم – تیر ۹۶

خانه  /  آموزش مدیران  /  آموزش معلمان  /  همایش آموزش مدیران و آموزگاران سیستان – تهران – مدرسه مهر هشتم – تیر ۹۶

برگزاری کلاس های آموزشی توسط اساتید ارزنده موسسه رویش مهر

به همراه بازدید از مراکز آموزشی تهران

جهت تربیت مدرسان میانی طرح

به همت موسسه جهادی رویش مهر با همکاری مجتمع آموزشی مهر هشتم تهران

 

این دوره به مدت یک هفته در بازه زمانی تیر ماه ۹۶ برگزار شد.